Aviem System אביאם מערכות
 דואר אלקטרוני:
 סיסמא:
 
 

›› זוהי רשימה חלקית של המצברים שאנו מספקים. לפרטים נוספים, אנא צרו עמנו קשר.

Battery 12V-100 26AH

מצבר אטום ללא טיפול (VRLA) מיועד ליישומי אל-פסק. תוחלת חיים מעל 10 שנים, עם טכנולוגית AGM מיוחדת, לשחלוף גז יעיל של עד 99% וחופש מתחזוקה אלקטרוליטית. פטנט כליאת-להבה בעזרת שסתום שחרור-לחץ חד-צדדי המספק ואקום ולחץ אחורי נשלט, לחיי מצבר ארוכים ובריאים.
התאמה של מטריצה רדיאלית בעיצוב מחשב המיושמת בעזרת מוליכים ומספקת את ההתנגדות הפנימית הנמוכה ביותר ואת יעילות נשיאת הזרם הגבוהה ביותר. רמות הקלציום הנמוכות ביותר מבין כל יצרני המצברים. הלחמה תרמית למניעת דליפה. ניתן להרכבה בכל תנוחה. עמיד ביותר.


Battery 12V-140 33AH

מצבר אטום ללא טיפול (VRLA) מיועד ליישומי אל-פסק. תוחלת חיים מעל 10 שנים, עם טכנולוגית AGM מיוחדת, לשחלוף גז יעיל של עד 99% וחופש מתחזוקה אלקטרוליטית. פטנט כליאת-להבה בעזרת שסתום שחרור-לחץ חד-צדדי המספק ואקום ולחץ אחורי נשלט, לחיי מצבר ארוכים ובריאים.
התאמה של מטריצה רדיאלית בעיצוב מחשב המיושמת בעזרת מוליכים ומספקת את ההתנגדות הפנימית הנמוכה ביותר ואת יעילות נשיאת הזרם הגבוהה ביותר. רמות הקלציום הנמוכות ביותר מבין כל יצרני המצברים. הלחמה תרמית למניעת דליפה. ניתן להרכבה בכל תנוחה. עמיד ביותר.


Battery 12V-200 54AH

מצבר אטום ללא טיפול (VRLA) מיועד ליישומי אל-פסק. תוחלת חיים מעל 10 שנים, עם טכנולוגית AGM מיוחדת, לשחלוף גז יעיל של עד 99% וחופש מתחזוקה אלקטרוליטית. פטנט כליאת-להבה בעזרת שסתום שחרור-לחץ חד-צדדי המספק ואקום ולחץ אחורי נשלט, לחיי מצבר ארוכים ובריאים.
התאמה של מטריצה רדיאלית בעיצוב מחשב המיושמת בעזרת מוליכים ומספקת את ההתנגדות הפנימית הנמוכה ביותר ואת יעילות נשיאת הזרם הגבוהה ביותר. רמות הקלציום הנמוכות ביותר מבין כל יצרני המצברים. הלחמה תרמית למניעת דליפה. ניתן להרכבה בכל תנוחה. עמיד ביותר.


Battery 12V-270 75AH

מצבר אטום ללא טיפול (VRLA) מיועד ליישומי אל-פסק. תוחלת חיים מעל 10 שנים, עם טכנולוגית AGM מיוחדת, לשחלוף גז יעיל של עד 99% וחופש מתחזוקה אלקטרוליטית. פטנט כליאת-להבה בעזרת שסתום שחרור-לחץ חד-צדדי המספק ואקום ולחץ אחורי נשלט, לחיי מצבר ארוכים ובריאים.
התאמה של מטריצה רדיאלית בעיצוב מחשב המיושמת בעזרת מוליכים ומספקת את ההתנגדות הפנימית הנמוכה ביותר ואת יעילות נשיאת הזרם הגבוהה ביותר. רמות הקלציום הנמוכות ביותר מבין כל יצרני המצברים. הלחמה תרמית למניעת דליפה. ניתן להרכבה בכל תנוחה. עמיד ביותר.


Battery 12V-310 88AH

מצבר אטום ללא טיפול (VRLA) מיועד ליישומי אל-פסק. תוחלת חיים מעל 10 שנים, עם טכנולוגית AGM מיוחדת, לשחלוף גז יעיל של עד 99% וחופש מתחזוקה אלקטרוליטית. פטנט כליאת-להבה בעזרת שסתום שחרור-לחץ חד-צדדי המספק ואקום ולחץ אחורי נשלט, לחיי מצבר ארוכים ובריאים.
התאמה של מטריצה רדיאלית בעיצוב מחשב המיושמת בעזרת מוליכים ומספקת את ההתנגדות הפנימית הנמוכה ביותר ואת יעילות נשיאת הזרם הגבוהה ביותר. רמות הקלציום הנמוכות ביותר מבין כל יצרני המצברים. הלחמה תרמית למניעת דליפה. ניתן להרכבה בכל תנוחה. עמיד ביותר.


Battery 12V-370 100AH

מצבר אטום ללא טיפול (VRLA) מיועד ליישומי אל-פסק. תוחלת חיים מעל 10 שנים, עם טכנולוגית AGM מיוחדת, לשחלוף גז יעיל של עד 99% וחופש מתחזוקה אלקטרוליטית. פטנט כליאת-להבה בעזרת שסתום שחרור-לחץ חד-צדדי המספק ואקום ולחץ אחורי נשלט, לחיי מצבר ארוכים ובריאים.
התאמה של מטריצה רדיאלית בעיצוב מחשב המיושמת בעזרת מוליכים ומספקת את ההתנגדות הפנימית הנמוכה ביותר ואת יעילות נשיאת הזרם הגבוהה ביותר. רמות הקלציום הנמוכות ביותר מבין כל יצרני המצברים. הלחמה תרמית למניעת דליפה. ניתן להרכבה בכל תנוחה. עמיד ביותר.


Battery 6V-620 200AH

מצבר אטום ללא טיפול (VRLA) מיועד ליישומי אל-פסק. תוחלת חיים מעל 10 שנים, עם טכנולוגית AGM מיוחדת, לשחלוף גז יעיל של עד 99% וחופש מתחזוקה אלקטרוליטית. פטנט כליאת-להבה בעזרת שסתום שחרור-לחץ חד-צדדי המספק ואקום ולחץ אחורי נשלט, לחיי מצבר ארוכים ובריאים.
התאמה של מטריצה רדיאלית בעיצוב מחשב המיושמת בעזרת מוליכים ומספקת את ההתנגדות הפנימית הנמוכה ביותר ואת יעילות נשיאת הזרם הגבוהה ביותר. רמות הקלציום הנמוכות ביותר מבין כל יצרני המצברים. הלחמה תרמית למניעת דליפה. ניתן להרכבה בכל תנוחה. עמיד ביותר.


דרונט בניית אתרים